www.lindaleenshop.com iegādātās preces tiek izsūtītas 10 darba dienu laikā un pie patērētāja nonāk atbilstoši Latvijas Pasta vidējiem piegādes laikiem.
Ja prece, ko vēlaties iegādāties, nav noliktavā, un tā ir speciāli jāpasūta, piegādes termiņš tiek pagarināts, šādā gadījumā mēs sazināsimies ar Jums personīgi, lai vienotos par piegādes termiņu.

Apģērbu un pastalu kolekcijas netiek ražotas rūpnieciski, tādēļ www.lindaleenshop.com apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties pa e-pastu info@lindaleenshop.com
Izmantojiet šo e-pasta adresi arī, lai:

Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu vai angļu valodā
Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.lindaleenshop.com neuzglabā ilgāk par 2 nedēļām.

LR MK noteikumi par distances līgumu 9.punkts nosaka, ka Patērētājam* ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Taču, tai pat laikā jāņēm vērā, ka LR MK 2002.gada 28.maija noteikumu Nr. 207.
"Noteikumi par distances līgumu" 14.1 punkts nosaka: "Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai".
Līdz ar to, Chameleon Sounds SIA patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu SIA Chameleon Sounds SIA nodarītos zaudējumus, tai skaitā gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram., skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Gadījumos, kad ar preci iespējams iepazīties, tikai saplēšot vai kā citādi sabojājot preces oriģinālo iepakojumu (piemēram, plēves iepakojumu CD un DVD), iepakojuma bojājums netiek ņemts par pamatu civilprasības celšanai pret Patērētāju. Šādā gadījumā, lūdzam Patērētāus saglabāt iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci. Lai atteikuma tiesību izmantošana noritētu maksimāli ātri, lūdzam šāda veida precēm atvērt iepakojumu pēc iespējas rūpīgāk.

* - šeit un turpmāk Patērētājs, atbilstoši "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" 1.panta 3.daļai ir "fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību"